Floarea Darurilor

Uneori facem alegeri care ne schimbă viaţa. Aceasta a fost şi homeopatia care ne-a ajutat nu numai în profesia noastră medicală dar şi să dăm un sens şi bucurie existenţei noastre. Dar fără un fir al Ariadnei care să ne călăuzească în descifrarea acestei sofisticate metode de tratament, înţelegerea noastră ar fi degenerat într-o confuzie pluralistă. Şi dacă am ştiut să citim semnele pe care destinul ni le-a indicat – în încercarea de a ne feri de minotaurul pluralist – am găsit şi maestrul potrivit, profesorul Vithoulkas.

Lecturile şi cazurile prezentate de domnia sa – într-o manieră clară şi simplă în genialitatea ei – sperăm să ne călăuzească zborul, acum după ieşirea din labirint. Ceea ce trebuie noi să facem de acum încolo este să fim atenţi – o dată în plus – ca să nu eşuăm într-o prăbuşire ikariană.

Mulţumim pentru răbdarea cu care ne-aţi îndrumat şi generozitatea de care aţi dat dovadă împărtăşindu-ne marea descoperire care v-a îmbogăţit spiritul, iar nouă viaţa – acest nou model de sănătate.

Cu recunoştinţă,
Grupul din România* * *

Sometimes we make life-changing choices. Homeopathy was such a choice, which not only enhanced our medical profession, but also helped us bestow meaning and joy upon our existence. But without an Ariadna’s thread to take us through this sophisticated method of treatment, our understanding woud have degenerated into a pluralist confusion. And if we were able to read fate’s signs – in our attempt to evade the pluralist Minotaur – we also found the right master, Professor Vithoulkas.

His lectures and cases – presented in a genially clear and simple manner – will take us further and farther on our way, now that we’re out of the maze. What we must now do is be alert and careful – once more – so as not to fail in an Icarus’ fall.

We are grateful for the patience and generosity with which you guided us and took us into the great knowledge that has enriched your own spirit and our lives – this new model of health.

Thankfully,
Your students from Romania
September 2015

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *